Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Thạch Hà – Hà Tĩnh

Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Thạch Hà – Hà Tĩnh

Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Thạch Hà – Hà Tĩnh

Hôm nay cùng gửi đến các thầy cô cùng các bạn học sinh đề thi  HSG Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Thạch Hà – Hà Tĩnh
Đề thi có lời giải chi tiết
Chúc các bạn học tập và thi tốt

Download Đề thi : PDF

Xem thêm :
Đề thi học sinh giỏi Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Nghi Lộc – Nghệ An