Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 – 2020 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 – 2020 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 – 2020 Sở GD&ĐT Hà Nội

Hôm nay cùng gửi đến các thầy cô cùng các bạn học sinh đề thi HSG Toán 9 năm 2019 – 2020 Sở GD&ĐT Hà Nội
Đề thi gồm có 01 trang với 05 bài toán tự luận, học sinh có 150 phút để hoàn thành bài thi
Đề thi có lời giải chi tiết
Cảm ơn Thầy giáo Võ Quốc Bá Cẩn đã biên soạn và hướng dẫn giải
Chúc các bạn học tập và thi tốt

Download Đề thi : PDF

Xem thêm :
Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 sở GD và ĐT Hà Nội