Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức kỳ thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 để chuẩn bị cho năm học 2019 – 2020

Download Đề thi : PDF

Xem thêm :
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bình Phước