Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 sở GD&ĐT TP Đà Nẵng

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT TP Đà Nẵng

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT TP Đà Nẵng

Đề thi gồm 01 trang với 06 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có đáp số và hướng dẫn giải.

Download Đề thi : PDF

Xem thêm :
Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang
Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Ninh