Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề Toán tuyển sinh lớp 10 của sở GD&ĐT Thanh Hóa được biên soạn theo hình thức tự luận với 5 bài toán, thí sinh có 120 phút để làm bài.
Đề thi có hướng dẫn giải chi tiết.

Download Đề thi : PDF

Xem thêm:
Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Nghệ An