Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hải Phòng

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hải Phòng

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hải Phòng

Chia sẻ cùng các thầy cố và các em học sinh đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hải Phòng, nhằm tuyển chọn các em học sinh lớp 9 đáp ứng yêu cầu học lực môn Toán, vào học tại các trường THPT.
Đề thi có hướng dẫn giải chi tiết.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi : PDF

Xem thêm :
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hải Dương