Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Lạng Sơn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Lạng Sơn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Lạng Sơn

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2019 – 2020 do sở GD&ĐT Lạng Sơn tổ chức
Đề thi có hướng dẫn giải chi tiết.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi : PDF

Xem thêm :
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Long
Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Thái Nguyên