Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán vào lớp 10 THPT Hà Nội 2021

Thí sinh thi vào lớp 10 Hà Nội đã hoàn tất môn Toán sau 90 phút làm bài. Dưới đây là đề thi chính thức gợi ý đáp án môn toán kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của Hà Nội.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội:

Chú thích ảnh

Sau khi thi xong môn Toán, thí sinh có 30 phút ở phòng chờ để đi môn tiếp theo là Lịch sử với thời gian là 45 phút.

Xem: Đáp án môn lịch sử thi vào lớp 10 năm 2021

Gợi ý đáp án môn toán

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tiếp tục cập nhật…