Đề và đáp án môn Lịch sử thi vào lớp 10 THPT Hà Nội 2021

Đề thi môn Lịch sử vào lớp 10 năm học 2021-2022, mã đề 019 và gợi ý đáp án

Đề thi môn Lịch sử vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đáp án:

Chú thích ảnh

Tải Sách Mới tiếp tục cập nhật đáp án một số mã đề khác…