Tìm kiếm tài liệu

Triết học Mác – Lênin

Ngân hàng câu hỏi triết học kèm đáp án file word

Các câu hỏi đề mở môn triết học và hướng dẫn trả lời HỆ THỐNG CÂU HỎI: Câu 1: Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc, đặc điểm và đối tượng của triết học. Câu 2: Vấn đề cơ bản của triết học. Cơ sở để phân biệt chủ …

Xem thêm

Trình bày vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử. Ý nghĩa của vấn đề này trong việc quán triệt bài học “Lấy dân làm gốc”.

Câu hỏi: Trình bày vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử. Ý nghĩa của vấn đề này trong việc quán triệt bài học “Lấy dân làm gốc”. Đáp án: 1. Khái niệm quần chúng nhân dân và lãnh tụ Khái niệm quần chúng nhân dân …

Xem thêm