Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 sở GD và ĐT Hà Nội

Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 sở GD và ĐT Hà Nội

Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 sở GD và ĐT Hà Nội

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 10 tháng 1 năm 2019 nhằm tuyển chọn các bạn học sinh lớp 9 xuất sắc môn Toán tại Hà Nội để tuyên dương, khen thưởng và thành lập đội tuyển học sinh giỏi Toán thành phố để tham dự kỳ thi HSG Toán 9 cấp quốc gia, lời giải trong đề thi được trình bày bởi thầy Võ Quốc Bá Cẩn.
Có hướng dẫn giải chi tiết.

Download Đề Thi :  PDF