Tìm kiếm tài liệu

eBook Bài tập toán cao cấp tập 1, 2, 3 có lời giải chi tiết Pdf

Bộ sách Bài tập Toán học cao cấp của GS Nguyễn Đình Trí gồm 3 tập: Tập 1, tập 2, tập 3 có đáp án, lời giải chi tiết.
Tài liệu Bài tập Toán cao cấp này bao gồm tổng hợp các bài tập trong môn toán cao cấp được dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Mời các bạn xem mục lục dưới đây.

Bài tập Toán cao cấp

1. Số phức
2. Đa thức và hàm hữu tỉ
3. Ma trận. Định thức
4. Hệ phương trình tuyến tính
5. Không gian Euclide Rn
6. Dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc hai

7. Giới hạn và liên tục của hàm số
8. Phép tính vi phân hàm một biến
9. Phép tính vi phân hàm nhiều biến…

Download Ebook PDF: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3