eBook Cân bằng thân tâm (Body-Mind Balancing) Osho Pdf

  • OSHO – Cân bằng Thân – Tâm – Trị liệu kiểu Thiền
  • Số trang: 128

Mục lục

Mục lục……………………………………………………………………………..1

Lời nói đầu………………………………………………………………………..1

1. Thông minh của thân thể………………………………………………..4

Trí huệ của thân thể………………………………………………………….5

Nói với thân thể………………………………………………………………..6

Lắng nghe thân thể…………………………………………………………..6

Thân thể là phép màu……………………………………………………….8

Thân thể có mọi bí ẩn……………………………………………………….9

Ghép nối thân – tâm………………………………………………………..10

Tâm trí và thân thể bạn không phải là hai thứ…………………….11

Đối xử con người như một toàn thể…………………………………..12

2. Giải mã ước định phủ định cuộc sống…………………………..14

Tại sao chúng ta chọn bất hạnh………………………………………..14

Hai cách sống………………………………………………………………..18

Thân thể là bạn của bạn………………………………………………….21

Bóng ma của “phải”………………………………………………………..23

Không bám vào khổ………………………………………………………..28

Ý thức về phúc lạc………………………………………………………….31

3. Điều kiện cơ sở cho mạnh khoẻ……………………………………33

Tạo tiếp xúc với thân thể………………………………………………….33
Thực với bản thân mình…………………………………………………..37

Thảnh thơi trong cuộc sống như nó tới………………………………39

Cho phép trí huệ của thân thể…………………………………………..40

Bản giao hưởng của vui vẻ………………………………………………41

Cười và là toàn thể………………………………………………………….43

4. Triệu chứng và giải pháp………………………………………………50

[1] Nặng bụng…………………………………………………………………51

[2] Cảm thấy bị ngắt khỏi thân thể……………………………………..51

[3] Đau vai và cổ……………………………………………………………..52

[4] Bệnh liên quan tới căng thẳng………………………………………55

[5] Cảm thấy thân thể từ bên trong……………………………………57

[6] Khó ngủ…………………………………………………………………….58

[7] Căng thẳng và thảnh thơi…………………………………………….60

[8] Cảm giác tiêu cực về thân thể………………………………………63

[9] Xinh và không xinh……………………………………………………..64

[10] Đẹp giả và thật…………………………………………………………65

[11] Già đi………………………………………………………………………66

[12] Lạnh nhạt………………………………………………………………..67

[13] Bất lực…………………………………………………………………….69

[14] Cảm thấy bị rút lui…………………………………………………….71

[15] Chứng nghi bệnh………………………………………………………72

[16] Làm phấn chấn giác quan………………………………………….74

[17] Tính cảm giác…………………………………………………………..75

[18] Quá nhiều thức ăn, quá ít dục…………………………………….77

[19] Khử độc bằng nhịn ăn……………………………………………….78

[20] Nhịn ăn và ăn tiệc……………………………………………………..80

5. Năng lực chữa lành của Thiền………………………………………87

Kĩ thuật thiền tích cực Osho……………………………………………..87

Trạng thái buông bỏ………………………………………………………..91

Thiền mọi ngày………………………………………………………………98

Thảnh thơi và thoải mái…………………………………………………..99

6. Cánh cửa tới tâm thức………………………………………………..101

Trung tâm và chu vi………………………………………………………101

Hài hoà thân thể, tâm trí và linh hồn………………………………..107

Bạn không là thân thể……………………………………………………111

Từ người tìm kiếm hướng đích tới người mở hội……………….112

Nhớ tới cư dân……………………………………………………………..114

7. Tự nhắc mình về ngôn ngữ bị quên để nói về thân tâm – Trị liệu Thiền của OSHO………………………………………………………116

Cách dùng đĩa CD…………………………………………………………117

Chuẩn bị cho thiền:……………………………………………………….119

Về tác giả……………………………………………………………………….120

Nơi Thiền……………………………………………………………………….121

Download: Pdf