eBook Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu Pdf

eBook Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu Pdf

Sách Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu

Chủ nhiệm & biên tập: TT. Thích Nhật Từ

MỤC LỤC
Thay lời tựa………………………………………………………………vii
PHẦN DẪN NHẬP
1. Nguyện hương…………………………………………………….3
2. Đảnh lễ Tam bảo………………………………………………….4
3. Tán hương ………………………………………………………….5
4. Tán dương giáo pháp……………………………………………5
PHẦN CHÁNH KINH
1. Kinh chuyển pháp luân…………………………………………9
2. Kinh người áo trắng …………………………………………..15
3. Kinh phước đức…………………………………………………25
4. Kinh thiện sinh ………………………………………………….29
5. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong ……………………39
6. Kinh nhân quả đạo đức……………………………………….45
7. Kinh bốn ân lớn…………………………………………………53
8. Kinh thực tập vô ngã ………………………………………….75
9. Kinh bốn pháp quán niệm …………………………………..81
10. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau ………………………….93
PHẦN HỒI HƯỚNG
1. Bát-nhã Tâm kinh…………………………………………….105
2. Niệm Phật……………………………………………………….107
3. Năm điều quán tưởng ………………………………………107
4. Quán chiếu thực tại …………………………………………108
5. Sám quy nguyện ……………………………………………..109
6. Hồi hướng công đức………………………………………… 112
7. Lời nguyện cuối ……………………………………………… 113
8. Đảnh lễ Ba ngôi báu………………………………………… 114

THAY LỜI TỰA
Là con trai duy nhất của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, bang Sakya, Ấn Độ, sau khi nhận thức cuộc đời vô thường, chết đi không mang gì theo được, vào năm 29 tuổi, thái tử Tất-đạt-đa đã từ bỏ ngai vàng và các hạnh phúc trần đời. Sau 6 năm tu tập, vào năm 35 tuổi, trong ngày rằm tháng 4 (Vesak), thái tử Tất-đạt-đa đã trở thành Bậc Giác Ngộ, nhà tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại.
Hằng ngày vào các buổi sáng, sau khi thiền định, đức Phật – một nhà hành khất – cầm bình bát đi khắp các nẻo đường, gieo duyên lành cho mọi người. Sau đó, đức Phật giảng giải về chân lý và đạo đức được Ngài khám phá, nhằm giúp mọi người vượt qua nỗi khổ, niềm đau trong cuộc sống đầy biến cố, căng thẳng.
Trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật để lại cho đời một kho tàng kinh điển với hàng ngàn bài Kinh dài ngắn khác
nhau. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có khả năng trị lành các chứng bệnh khổ đau của kiếp người. Do bận rộn, người tại gia không thể đọc hết kinh sách minh triết của đức Phật. Quyển “Kinh Phật cho người mới bắt đầu” được tuyển dịch từ kho tàng kinh điển phong phú và vô giá của đức Phật, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật pháp cho người mới bắt đầu vào Chánh Đạo, gồm giới trẻ và những người bận rộn.
viii • KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Quyển Kinh này tóm thâu các lời dạy minh triết của đức Phật về đạo đức gia đình và xã hội, góp phần xây dựng hạnh phúc và thanh bình cho mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, quốc
gia và thế giới.
Xin mọi người hãy cùng nhau phổ biến và truyền bá quyển Kinh này đến với những người hữu duyên với đạo Phật, để cuộc sống của họ ngày càng được hạnh phúc, bình an hơn.
Mùng 1 tết Quý Tỵ 2013
TT. Thích Nhật Từ
Tổng biên tập Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay

Download Ebook : PDF