eBook Phép lạ của sự tỉnh thức – Thích Nhất Hạnh Pdf

eBook Phép lạ của sự tỉnh thức – Thích Nhất Hạnh Pdf

  • Phép lạ của sự tỉnh thức
  • Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Mục lục:
Hơi thở của Zoe…………………………………………………………………………………..4
Nguyên tắc rửa bát để mà rửa bát ……………………………………………………….7
Làm hòa với múi quýt……………………………………………………………………….10
Phép lạ là đi trên mặt đất…………………………………………………………………..12
Nắm lấy hơi thở chánh niệm ……………………………………………………………..15
Đếm hơi thở và theo dõi hơi thở ………………………………………………………..17
Mỗi động tác là một lễ nghi ……………………………………………………………….21
Hãy là nụ cười…………………………………………………………………………………..23
Thức dậy giữa Làng Hồng…………………………………………………………………26
Hạt sỏi trong lòng cát mịn………………………………………………………………….28
Nhận diện …………………………………………………………………………………………31
Vọng tâm thành chân tâm………………………………………………………………….33
Một là tất cả, tất cả là một ………………………………………………………………….36
Độ nhất thiết khổ ách ………………………………………………………………………..38
Du ngoạn trên những đợt sóng sanh tử ……………………………………………..40
Cây bưởi trước nhà……………………………………………………………………………42
Tiếng hải triều vang dậy ……………………………………………………………………45
Nước sông trong hơn, cỏ cây xanh thêm…………………………………………….47
Ba câu trả lời mầu nhiệm …………………………………………………………………..50
Ba mươi mốt bài thực tập………………………………………………………………….56
1. Thực Tập Cười Hàm Tiếu …………………………………………………………..56
1a/ – Cười hàm tiếu khi mới thức dậy buổi sáng. …………………………56
1b/ – Cười hàm tiếu trong lúc rỗi rảnh…………………………………………56
1c/ – Cười hàm tiếu trong khi nghe một bản nhạc………………………..56
1d/ – Cười hàm tiếu trong khi bực bội. ………………………………………..56
2. Tập buông thư……………………………………………………………………………57
2a/ – Tập buông thư trong thế nằm. …………………………………………….57
2b/ – Buông thư trong tư thế ngồi………………………………………………..57
3. Tập thở ………………………………………………………………………………………57
3a/ – Thở bụng. …………………………………………………………………………..57
3b/ – Thở trong khi đếm bước chân……………………………………………..57
3c/ – Đếm hơi thở………………………………………………………………………..58
3d/ – Theo dõi hơi thở trong khi nghe nhạc………………………………….58
3e/ – Theo dõi hơi trong khi nói chuyện. ……………………………………..58
3f/ – Theo dõi hơi thở. …………………………………………………………………58
3g/ – Thở an định thân tâm để thực hiện hỷ lạc. …………………………..59
4. Quán niệm tư thế của thân thể và động tác thân thể ……………………59
4a/ – Quán niệm tư thế của thân thể…………………………………………….59
4b/ – Quán niệm khi pha trà………………………………………………………..60
4c/ – Quán niệm khi rửa bát. ……………………………………………………….60
4d/ – Quán niệm khi giặt áo. ……………………………………………………….60
4e/ – Quán niệm khi dọn nhà. ……………………………………………………..60
4f/ – Quán niệm khi tắm. …………………………………………………………….61
4g/ – Quán niệm về hạt sỏi. …………………………………………………………61
4h/ – Tổ chức ngày quán niệm. ……………………………………………………61
5. Quán niệm về duyên khởi…………………………………………………………..62
5a/ – Quán niệm về ngũ uẩn………………………………………………………..62
5b/ – Quán niệm về ta. ………………………………………………………………..63
5c/ – Quán niệm bộ xương của chính ta……………………………………….63
5d/ – Quán niệm về người thân yêu mới chết. ……………………………..63
5e/ – Quán niệm về “Không”. ………………………………………………………64
6a/ – Quán niệm về người mình oán ghét nhất. ……………………………64
6b/ – Quán niệm về khổ đau do vô minh tạo ra……………………………65
6c/ – Quán niệm về hành động vô tướng……………………………………..66
6d/ – Quán niệm về hành xả………………………………………………………..67
6e/ – Quán niệm về bất xả……………………………………………………………68
Kinh lục ……………………………………………………………………………………………69
Kinh An Ban Thủ Ý………………………………………………………………………..69
Kinh Bách Thiên Tụng Bát Nhã………………………………………………………71
Kinh Bảo Tích ………………………………………………………………………………..73
Kinh Duy Ma Cật…………………………………………………………………………..74
Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa…………………………………………….75

Download: PDF