eBook Toán học cao cấp tập 1, 2, 3 – Nguyễn Đình Trí Pdf

Bộ sách Toán học cao cấp của GS Nguyễn Đình Trí gồm 3 tập: Tập 1, tập 2, tập 3:

Tập 1 bao gồm các nội dung về: Tập hợp và ánh xạ; Số thực và số phức; Hàm số một biến; Giới hạn và liên tục; Đạo hàm và vi phân; Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng; Định thức-ma trận; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vectơ; Phép tính tích phân của hàm số một biến.

Tập 2 bao gồm các nội dung về: Số thực, Hàm số một biến số thực, Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, Đạo hàm vi phân của hàm số một biến số, Các định lý về giá trị trung bình, Nguyên hàm và tích phân bất định, Tích phân xác định, Chuỗi,
Tập 3 bao gồm các nội dung về: Hàm số nhiều biến số; Tích phân kép; Tích phân đường; Chuỗi; Phương trình vi phân.

Bộ sách đang được sử dụng rộng rãi trong sinh viên các ngành KHTN và kĩ thuật.

Download Ebook PDF: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3