Download sách English Grammar in Use (PDF + Audio)

English Grammar in Use (PDF + Audio)
Tác giả :  Raymond Murphy

” English Grammar in Use” là cuốn sách ngữ pháp hay nên có trong tủ sách của các bạn. Cuốn sách cung cấp cho người học đầy đủ kiến thức về ngữ pháp vững chắc từ cơ bản đến nâng cao. Sách được bố cục rõ ràng từng phần giúp bạn có thể tự học có một lộ trình cụ thể, bạn chỉ cần theo đúng lộ trình mà sách đưa ra để có thể học Ngữ pháp một cách hiệu quả.

Sách hỗ trợ tốt cho các bạn bắt đầu học tiếng Anh có thể tự ôn luyện tại nhà theo chủ điểm sách đưa ra bên dưới, cùng với bài tập củng cố rèn luyện kiến thức tốt nhất

Các chủ điểm cụ thể:

Present and past 6 bài về thì hiện tại và quá khứ, thì tiếp diễn
Present perfect and past 12 bài về thì dạng thì hiện tại và quá khứ hoàn thành
Future 7 bài về dạng thì tương lai
Modals verb 7 bài chi tiết theo từng dạng từ khuyết thiếu
If and wish 4 bài chi tiết riêng về if – wish
Passive 6 bài về câu bị động
Reported speech 2 bài về câu tường thuật
Questions and auxiliary verbs 4 bài riêng về từng dạng câu hỏi
Ing and to 16 bài về dạng từ theo đuôi ing và to
Articles and nouns 13 bài riêng về mạo từ và danh từ
Prounouns and determiners 12 bài về đại từ nhân xưng và định từ
Relative clause 6 bài về mệnh đề quan hệ
Adjective and adverbs 15 bài về danh từ và trạng từ
Conjunctions and prepositions 24 bài về câu liên kết và giới từ
Phrasal verbs 9 bài về các cụm động từ

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh !

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook PDF+Audio : Here