Tải Luận văn Ghép nối máy tính sử dụng cổng song song LPT

Ghép nối máy tính sử dụng cổng song song LPT

Nội dung “Ghép nối máy tính sử dụng cổng song song LPT” bao gồm:
1) Tham khảo giáo trình, tìm tư liệu trên mạng liên quan
2) Hiểu mạch nguyên lý, thiết kế mạch nguyên lý và mạch in bằng phần mềm Altium.
3) Triển khai làm mạch ( bao gồm chuẩn bị linh kiện điện tử, trang thiết bị phục vụ làm mạch: bàn là, mỏ hàn, nhựa thông, axeton….)
4)   Mạch được cấp nguồn bởi cục pin 9V..
5)   Test mạch bằng phần mềm Lptdebug
6)   Lập trình ghép nối bằng phần mềm Visual Basic 6.0
7)   Hình ảnh sản phẩm
8)   Đánh giá về sản phẩm

Download Tài liệu : Tại đây