Tìm kiếm tài liệu

Giải bài tập luyện tập chung trang 176 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 luyện tập chung trong SGK trang 176 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 176 SGK Toán 4): Diện tích của bốn tỉnh ( theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau :

Tỉnh Lâm Đồng Đắk Lắk Kon Tum Gia Lai
Diện tích 9765km2 19599km2 9615km2 15496km2

Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải:

Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum.

Nói thêm: Nhìn trên bản đồ ở trang 18 (SGK) ta thấy:

– Tỉnh Đắc Lắc nằm ngay bên dưới (phía Nam) tỉnh Gia Lai.

– Tỉnh Kon Tum nằm ngay bên trên (phía bắc) tỉnh Gia Lai.

– Tỉnh Lâm Đồng nằm ngay bên trái (phía tây) tỉnh Ninh Thuận.

Bốn tỉnh nói trên cùng với tỉnh Đắc Nông (bên trái Lâm Đồng ) gọi chung là Vùng Tây Nguyên.

Bài 2 (trang 177 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/5 + 3/10 - 1/2  | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/5 + 3/10 - 1/2  | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 177 SGK Toán 4): Tìm x :

Tìm x x - 3/4 = 1/2 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tìm x x - 3/4 = 1/2 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 177 SGK Toán 4): Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 175 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Ba lần số thứ nhất là :

84 – ( 1 + 1 + 1) = 81

Số thứ nhất là :

81 : 3 =27

Số thứ hai và thứ 3 là :

28 và 29

Đáp số: 27 ; 28 và 29.

Nói thêm: Cũng có thể giải như sau :

Nhận xét : Trung bình cộng của ba số tự nhiên chình là số giữa số đó .

Số ở giữa của ba số tự nhiên đó là :

84 : 3 = 28

Ba số đó là : 27 , 28 và 29.

Bài 5 (trang 177 SGK Toán 4):

Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằngGiải bài 5 trang 175 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Lời giải:

Giải bài 5 trang 175 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là :

6 – 1 = 5 (phần)

Tuổi con là :

30 : 5 = 6 ( tuổi)

Tuổi bố là : 6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số : con : 6 tuổi

Bố : 36 tuổi