Tìm kiếm tài liệu

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2

Phần dưới giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 4 Học kì 2. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài học Toán lớp 4 Học kì 2.

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 – Giới thiệu Hình bình hành

Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số – Giới thiệu Hình thoi

Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số – Tỉ lệ bản đồ

Chương 6: Ôn tập