Tìm kiếm tài liệu

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 10: Luyện tập

Bài 1. Tính:

Lời giải:

Bài 2. Tính nhẩm :

60 – 10 – 30 =

60-40 =

90 – 10 – 20 =

90-30 =

80 – 30 – 20 =

80-50 =

Lời giải:

60 – 10 – 30 = 20

60 – 40 = 20

90 – 10 – 20 = 60

90 – 30 = 60

80 – 30 – 20 = 30

80 – 50 = 30

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và sô’ trừ lần luợt là :

a) 84 và 31;

b) 77 và 53;

c) 59 và 19.

Lời giải:

Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Lời giải:

Độ dài mảnh vải còn lại là

9 – 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?

A. 24 cái ghế

B. 48 cái ghế

C. 60 cái ghế

D. 64 cái ghế.

Lời giải:

Chọn C