Download sách Giải Pháp KEYNES Ebook PDF

Download sách Giải Pháp KEYNES Ebook PDF

Giải Pháp KEYNES
Tác giả: Paul Davidson

Cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại đã dẫn đến việc mất lòng tin vào chính sách kinh tế theo hình thái thị trường tự
do. Trong giải pháp Keynes, tác giả Paul Davidson đã thể hiện một hiểu biết sâu sắc về việc chúng ta đã sa vào
khủng hoảng như thế nào – và quan trọng hơn là chúng ta sẽ sử dụng triết lý kinh tế của Keynes như thế nào để
thoát khỏi bớ bòng bong này. John Maynard Keynes chuyên tâm vào việc làm cho kinh tế thị trường đạt hiệu quả,
nhưng hệ thống hiện tại của chúng ta là một thất bại ảm đạm.

Keynes ủng hộ vai trò can thiệp của nhà nước kết hợp với sự chủ động của khu vực tư nhân để giảm bớt nhữn ảnh
hưởng tiêu cực của suy thoái, khủng hoảng và tăng trưởng nóng. Chính sách kinh tế của ông đã giúp thế giới thoát
khỏi cuộc Đại khủng hoảng và là một tác nhân quan trọng trong tư duy dẫn đến chính sách kinh tế xã hội mới của
Franklin D. Roosevelt.

Trong quyển sách này, chuyên gia về Keynes Davidson đã đưa ra những đề xuất và kế hoạch chi tiết cho chính sách
tài khóa, chính sách tiền tệ, luật và quy định cho thị trường tài chính và tiền lương – tất cả đều nhằm đảo ngược tác
động của những chính sách trong quá khứ của chúng ta. ảnh hưởng cải cách của Keynes hiện diện ở mọi nơi: gói
kích thích kinh tế của Barack Obama là một ví dụ – và quuyển sách này giải thích những quan điểm nền tảng của nền
tảng của kinh tế học Keynes cũng như giải pháp thực tế cho tình hình nguy cập hiện nay.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú- Khám Phá Tư Duy Làm Giàu
Sách Khởi Nghiệp Tinh Gọn
Sách Tam Quốc @ Diễn Nghĩa