Tải Tài liệu Giải thuật và Lập trình

Giải thuật và Lập trình
Tác giả: Lê Minh Hoàng

Nếu bạn là người đam mê tin học, nếu bạn là người muốn khám phá về lập trình, hẳn bạn phải biết đến một cuốn sách tin học rất nổi tiếng ở Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Từ những học sinh không chuyên đến những thành viên đội tuyển thi quốc tế tin học, có lẽ không một ai chưa từng học qua cuốn sách được biên soạn bởi một thầy giáo trẻ nhưng đầy tài năng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy Lê Minh Hoàng.

Cuốn Tài liệu “Giải thuật và lập trình”  là cuốn sách tổng hợp gần như đầy đủ các thuật toán, giải thuật và các kiến thức từ cơ bản tới chuyên sâu dành cho mọi đối tượng lập trình viên

Nội dung của cuốn “Tài liệu Giải thuật và Lập trình” bao gồm 4 phần chính:
Phần 1: Bài Toán Liệt Kê
1. Nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp
2. Phương pháp sinh
3. Thuật toán quay lui
4. Kỹ thuật nhánh cận
Phần 2: Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
1. Các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học
2. Phân tích thời gian thực hiện giải thuật
3. Đệ quy và giải thuật đệ quy
4. Cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách
5. Ngăn xếp và hàng đợi
6. Cây (Tree)
7. Ký pháp tiền tố, trung tố và hậu tố
8. Sắp xếp
9. Tìm kiếm
Phần 3: Quy Hoạch Động
1. Công thức truy hồi
2. Phương pháp quy hoạch động
3. Một số bài toán quy hoạch động
Phần 4: Các Thuật Toán Trên Đồ Thị
1. Các khái niệm cơ bản
2. Biểu diễn đồ thị trên máy tính
3. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
4. Tính liên thông của đồ thị
5. Vài ứng dụng của các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
6. Chu trình Euler, đường euler, đồ thị euler
7.Chu trình Hamilton, đường đi Hamilton, Đồ thị Hamilton
8. Bài toán đường đi ngắn nhất
9. Bài toán cây khung nhỏ nhất
10. Bài toán luồng cực đại trên mạng
11. Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía
12. Bài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực tiểu trên đồ thị hai phía – thuật toán Hungari
13. Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị

Download tài liệu:PDF