Tìm kiếm tài liệu

Giáo án PowerPoint lớp 2 môn Đạo Đức Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống

Giáo án bài giảng điện tử lớp 2 môn Đạo Đức năm học 2021 – 2022 gồm các bài giảng điện tử, được thiết kế dưới dạng file trình chiếu PowerPoint thuộc bộ sách mới Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các thầy cô cũng có thể sử dụng bài giáo án để giảng dạy online.

Slide môn Đạo Đức 2 bộ sách mới Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống gồm 8 chủ đề:

  • CHỦ ĐỀ 1- QUÊ HƯƠNG EM
  • CHỦ ĐỀ 2 – KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ YÊU QUÝ BẠN BÈ
  • CHỦ ĐỀ 3 – QUÝ TRỌNG THỜI GIAN
  • CHỦ ĐỀ 4 – NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI
  • CHỦ ĐỀ 5 – BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
  • CHỦ ĐỀ 6 – THỂ HIỆN CẢM XÚC BẢN THÂN
  • CHỦ ĐỀ 7 – TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ
  • CHỦ ĐỀ 8 – TUÂN THỦ QUY ĐỊNH NƠI CÔNG CỘNG

Download: Bài Giảng PPT Đạo Đức 2