Tìm kiếm tài liệu

Giáo án PowerPoint lớp 2 môn Tiếng Việt Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống

Giáo án bài giảng điện tử lớp 2 năm học 2021 – 2022 gồm các bài giảng điện tử, được thiết kế dưới dạng file trình chiếu PowerPoint môn Tiếng Việt bộ sách mới Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các thầy cô cũng có thể sử dụng bài giáo án để giảng dạy online.

Download: Bài Giảng PPT Tiếng Việt 2