Tìm kiếm tài liệu

Tải Giáo trình bộ môn lập trình web

Có thể các bạn không phải là dân chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chưa biết gì về “lập trình web” nhưng lại rất muốn học để tự tay mình xây dựng một cái website. Các bạn đặt ra câu hỏi là liệu mình có thể học được hay không, tốn bao nhiêu thời gian, phải bắt đầu từ đâu !?
Trong đó, Ebook là giáo trình bộ môn Lập trình web cho ngành công nghệ phần mềm, giúp cho các học viên làm quen dần với các thành phần cơ bản của web cũng như cấu trúc điều khiển trong các ngôn ngữ lập trình này. Trong bài viết dưới đây bạn sẽ được củng cố thêm những kiến thức mà mình đã được học qua phần bài tập, ví dụ cụ thể.

Giáo trình bộ môn Lập trình Web Bao gồm 2 phần:
– Phần 1: Ngôn ngữ lập trình Javascript
Javascript là một ngôn ngữ lập trình được xây dựng sản trên các trình duyệt web, là một trong những cách tốt nhất cho phép bạn có thể bổ sung tính năng tương tác cho website của mình, nó là ngôn ngữ trực tiếp cho phép làm việc trực tiếp với các trình duyệt
Javascript rất đơn giản , dễ học, không cần phải có bất kỳ một phần mềm hay phần cứng nào yêu cầu khi thực thi chương trình Javascript, mà bạn chỉ cần có trình duyệt trên máy là đủ. Bạn không cần có một kiến thức về máy tính, về ngôn ngữ lập trình mới có thể viết được ngôn ngữ này
Ngày nay Javascript hầu như được sử dụng rất phổ dụng trên hầu hết các website trên thế giới

Nội dung của Ngôn ngữ lập trình Javascript gồm 6 bài:
Bài 1: Các Thành phần cơ bản của javaScript
Bài 2: Các cấu trúc điều khiển trong javascript
Bài 3: Các thao tác về cửa sổ
Bài 4: Các thuộc tính đối tượng và sự kiện
Bài 5: Mảng và vòng lặp
Bài 6: Xâu ký tự và một số đối tượng khác

– Phần 2: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình web
Bài 1: Giới thiệu về ASP
Bài 2: Lập trình với ASP
Bài 3: Cấu trúc điều khiển lặp
Bài 4: Xây dựng ứng dụng ASP
Bài 5: Hệ quản trị CSDL MS Access 2003
Bài 6: Kết nối DataBase
Ví dụ, Bài tập

Download tài liệu:Tại đây