Download Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng – ĐHBK ebook PDF

Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng – ĐHBK
Tác giả: Lưu Đức Hòa
Số trang: 66 Trang

Chương 1 Khái niệm chung
1.1. Thực chất và đặc điểm
1.2. Biến dạng dẻo của kim loại
1.3. Một số định luật áp dụng trong gia công biến dạng
Chương 2 Nung nóng kim loại
2.1. Mục đích nung nóng
2.2. một số vấn đề xảy ra khi nung
2.3. Chế độ nung kim loại
2.4. Thiết bị nung kim loại
2.5. Sự làm nguội sau khi gia công biến dạng
Chương 3 Các phương pháp gia công biến dạng
3.1. Cán kim loại
3.2. Kéo kim loại
3.3. Ép kim loại
3.4. Rèn tự do
3.5. Dập thể tích
3.6. công nghệ Dập tấm

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF