Download Giáo Trình Chi Tiết Máy – ĐHCN ebook PDF

Giáo Trình Chi Tiết Máy – ĐHCN
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Số trang: 187 Trang

Chương 1: Cơ sở về thiết kế máy và chi tiết máy.
Chương 2: Mối ghép đinh tán.
Chương 3: Mối ghép hàn.
Chương 4: Mối ghép then.
Chương 5: Mối ghép then hoa.
Chương 6: Mối ghép ren.
Chương 7: Bộ truyền xích. Chương 8: Bộ truyền đai. Chương 9: Bộ truyền bánh răng. Chương 10: Trục.
Chương 11: Ổ lăn.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF