Download Giáo Trình Chi Tiết Máy – ĐHCN ebook PDF

Giáo Trình Chi Tiết Máy – ĐHCN
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Số trang: 187 Trang

Chương 1: Cơ sở về thiết kế máy và chi tiết máy.
Chương 2: Mối ghép đinh tán.
Chương 3: Mối ghép hàn.
Chương 4: Mối ghép then.
Chương 5: Mối ghép then hoa.
Chương 6: Mối ghép ren.
Chương 7: Bộ truyền xích. Chương 8: Bộ truyền đai. Chương 9: Bộ truyền bánh răng. Chương 10: Trục.
Chương 11: Ổ lăn.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF

One comment

  1. Admin ơi thiếu trang 63, mình cần gấp trang đó (63)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *