Tìm kiếm tài liệu

Download Giáo Trình CNC Cho Máy Phay ebook PDF

Giáo Trình CNC Cho Máy Phay
Tác giả: Bùi Quý Tuấn
Số trang: 113 Trang

Nội dung chính gồm các chương sau:
A) Chuẩn bị lập trình.
B) Mã lệnh G.
C) Mã lệnh M.
D) Mã lệnh T,S và M.
E) Mã lệnh D và H.
F) Chương trình ví dụ.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF