Download giáo trình Công Nghệ Chế Tạo Phụ Tùng – GTVT ebook PDF

Công Nghệ Chế Tạo Phụ Tùng – GTVT
Tác giả: Trần Đình Quý
Số trang: 183 Trang

Chương I CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG HỘP
1.1. Khái niệm về chi tiết dạng hộp
1.2. Yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng hộp –
1.3. Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng hộp
1.4. Vật liệu và phôi
1.5. Quy trình công nghệ gia công chi tiết hộp
1.6. Các biện pháp thực hiện các nguyên công chính
1.7. Quy trình chế tạo một số chi tiết điển hình dạng hộp
Chương II CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PISTON ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
2.1. Những yêu cầu kỹ thuật của piston
2.2. Vật liệu chế tạo và phôi piston
2.3. Quy trình công nghệ chế tạo piston
2.4. Các biện pháp thực hiện các nguyên công chính
Chương III CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG CÀNG
3.1. Khái niệm về chi tiết dạng càng
3.2. Điều kiện kỹ thuật
3.3. Vật liệu và phôi
3.4. Tính công nghệ và kết cấu của càng
3.5. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng
3.6. Các biện pháp thực hiện các nguyên công chính
3.7. Quy trình công nghệ chế tạo thanh truyền động cơ đốt trong
Chương IV CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG TRỤC
4.1. Khái niệm về chi tiết dạng trục
4.2. Điều kiện kỹ thuật chung của trục
4.3. Vật liệu và phôi chế tạo trục
4.4. Tính công nghệ trong kết cấu của trục
4.5. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng trục
4.6. Quy trình công nghệ chế tạo trục khuỷu động cơ đốt trong
4.7. Quy trình công nghệ chế tạo trục cam động cơ đốt trong
Chương V CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG BẠC
5.1. Khái niệm về chi tiết dạng bạc
5.2. Điều kiện kỹ thuật
5.3. Vật liệu và phôi
5.4. Quy trình công nghệ gia công bạc
5.5. Biện pháp thực hiện các nguyên công
5.6. Kỹ thuật chế tạo máng lót trục
Chương VI CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ỐNG LÓT XYLANH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
6.1. Đặc điểm kết cấu của ống lót xylanh –
6.2. Điều kiện kỹ thuật chế tạo ống lót xylanh
6.3. Vật liệu và phôi của ống lót xylanh
6.4. Quy trình công nghệ chế tạo ống lót
6.5. Các biện pháp thực hiện các nguyên công chính
Chương VII CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÒNG GĂNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
7.1. Đặc điểm kết cấu của vòng găng
7.2. Điều kiện kỹ thuật chế tạo vòng găng 136
7.3. Vật liệu và phôi
7.4. Phương pháp chế tạo vòng găng bằng gang
7.5. Quy trình chế tạo vòng găng
7.6. Các biện pháp thực hiện các nguyên công
Chương VIII CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÁNH RĂNG
8.1 Đặc điểm cấu tạo của bánh răng
8.2. Vật liệu và phôi của bánh răng
8.3. Điều kiện kỹ thuật chế tạo bánh răng
8.4. Quy trình công nghệ chế tạo bánh răng –
8.5. Các phương pháp gia công bánh răng trụ
8.6. Cắt răng bánh răng nón (răng côn)
8.7. Gia công bánh vít
8.8. Gia công tinh bánh răng
8.9. Kiểm tra bánh răng

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF