Tìm kiếm tài liệu

Download Giáo Trình Công Nghệ CNC ebook PDF

Giáo Trình Công Nghệ CNC
Tác giả: TS. Trần Đức Quý
Số trang: 145 Trang

Danh MụcNgành kỹ thuật chế tạoCAD/CAM/CNC Giáo Trình Công Nghệ CNC – TS.Trần Đức Quý, 145 Trang
Nội dung chính của sách gồm các phần sau:
Chương 1: Tổng quan về công nghệ CNC.
Chương 2: Hệ điều khiển CNC.
Chương 3: Máy công cụ CNC.
Chương 4: Ngôn ngữ lập trình và chương trình gia công.
Chương 5: Kỹ thuật lập trình (theo hệ FANUC 21)

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF