Download Giáo Trình Công Nghệ Sửa Chữa Đầu Máy Diezel ebook PDF

Giáo Trình Công Nghệ Sửa Chữa Đầu Máy Diezel
Tác giả: Pgs. Ts. Đỗ Đức Tuấn
Số trang: 494 Trang

Phần thứ nhất Lý thuyết chung về công nghệ phục hồi và sửa chữa chi tiết
Chương I Hao mòn và hư hỏng của các chi tiết trên đầu máy
Chương II Các phương pháp rửa và làm sạch chi tiết
Chương III Các phương pháp kiểm tra trạng thái chi tiết
Chương IV Các phương pháp phục hồi và sửa chữa chi tiết
Chương V Một số chỉ dẫn công nghệ và giải thể, sửa chữa, lắp ráp và thử nghiệm
Phần thứ hai Sửa chữa một số chi tiết cơ bản trên đầu máy diezel
Chương VI Sửa chữa một số chi tiết cơ bản của động cơ diezel
Chương VII Sửa chữa giá xe và bộ phận chạy của đầu máy
Chương VIII Sửa chữa một số thiết bị phụ của đầu máy.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF