Tìm kiếm tài liệu

Download giáo trình Công Nghệ Tạo Hình Các Bề Mặt Dụng Cụ Công Nghiệp ebook PDF

Công Nghệ Tạo Hình Các Bề Mặt Dụng Cụ Công Nghiệp
Tác giả: Gs.Ts.Bành Tiến Long
Số trang: 138 Trang

Giáo trình ” Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp” được soạn thảo theo đề cương môn học ” Công nghệ tạo hình các bề mặt” cho các sinh viên chuyên ngành chế tạo máy. Nó giúp sinh viên học ở nhà sau khi nghe giảng ở trên lớp, do đó được viết dưới dạng nội dung các bài giảng trên lớp.

Ngoài ra tài liệu này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật ngành cơ khí chế tạo máy trong các cơ sở sản xuất nghiên cứu khác nhau.

Phần 1: Lý thuyết cơ bản tạo hình các bề mặt
– Chương 1: Động học quá trình tạo hình các bề mặt
– Chương 2: Nguyên lý cơ bản tạo hình bề mặt
– Chương 3: Các điều kiện tạo hình bề mặt khi gia công

Phần 2: Kỹ thuật tạo hình các bề mặt của dụng cụ cắt – Công nghệ chế tạo dụng cụ cắt
– Chương 4: Đặc điểm công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ cắt – Các giai đoạn cơ bản khi chế tạo dụng cụ cắt – – Chương 5: Các nguyên công tạo phôi dụng cụ
– Chương 6: Các nguyên công cơ bản tạo hình các bề mặt dụng cụ trước nhiệt luyện
– Chương 7: Các nguyên công mài và mài sắc dụng cụ sau nhiệt luyện
– Chương 8: Tổng quát một số quy trình công nghệ tạo hình một số dụng cụ cắt.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF