Download Giáo Trình Công Nghệ Uốn NC ebook PDF

Giáo Trình Công Nghệ Uốn NC
Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Thành
Số trang: 153 Trang

Giáo trình đề cập tới các kiến thức cơ bản về kỹ thuật gia công trên máy uốn, thao tác vận hành trang thiết bị, cách thức chuẩn bị phôi và lập trình gia công sản phẩm… Nội dung giáo trình đưa ra nhiều bài tập thực hành cụ thể, trình bày tỉ mỉ rất thuận lợi cho học viên.
– Biến dạng uốn
– Các phương pháp uốn
– Lực uốn
– Chiều dài khai triển
– Giá trị bù
– Khuôn uốn
– Thiết lập trình tự uốn

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF