Download giáo trình Dao Động Kỹ Thuật – GTVT ebook PDF

Dao Động Kỹ Thuật – GTVT
Tác giả: Ks. Thái Văn Nông & Ts. Nguyễn Văn Nhanh
Số trang: 110 Trang

Dao động là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên và trong kỹ thuật. Các máy, các phương tiện giao thông vận tải, các tòa nhà cao tầng, những cây cầu… đó là các hệ dao động. Dao động là một quá trình trong đó một đại lượng vật lý (hóa học, sinh học…) thay đổi theo thời gian mà có một đặc điểm nào đó lặp lại ít nhất 1 lần. Các đại lượng dao động có thể là các vị trí, vận tốc, gia tốc, năng lượng của vật, dòng điện, điện thế, ứng suất, âm thanh. v. v…

Hiện tượng dao động xảy ra và cũng được nghiên cứu để ứng dụng (nếu có lợi) hoặc hạn chế (nếu có hại) trong rất nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau. Môn “Dao động kĩ thuật” giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý thuyết dao động, các dạng dao động tuyến tính hệ 1 bậc, 2 bậc hoặc n bậc tự do và các phương pháp tính toán, ứng dụng trong kỹ thuật.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF