Download Giáo Trình Đo Lường Nhiệt – ĐHĐN Ebook PDF

Download Giáo Trình Đo Lường Nhiệt – ĐHĐN Ebook PDF

Giáo Trình Đo Lường Nhiệt – ĐHĐN
Tác giả: Pgs.Ts.Hoàng Dương Hùng
Tải sách: 140 Trang

Kỹ thuật đo lường nhiệt có liên quan đến nhiều ngành kinh tế quốc dân, vì các tham số của quá trình nhiệt cũng là những tham số quan trọng trong rất nhiều quá trình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp… Đo lường nhiệt là quá trình đo các thông số trạng thái của môi chất của các quá trình xảy ra trong thiết bị nhiệt. Ví dụ như đo nhiệt độ t, đo áp suất p, đo lưu lượng Q,…

Thiết bị nhiệt này càng phát triển với các tham số cao, dung lượng lớn, do đó cần phải có các dụng cụ và phương pháp đo lường thích hợp. Mặt khác muốn tự động hóa quá trình sản xuất nhiệt thì trước hết phải đảm bảo tốt khâu đo lường nhiệt. Do đó là cán bộ kỹ thuật nhiệt không những chỉ nắm rỏ quá trình sản xuất của các thiết bị nhiệt mà còn phải thành thạo cả việc lựa chọn và sử dụng các loại dụng cụ cùng với các phương pháp đo khác nhau, có khả năng xác định các sai số đo lường, biết đoán nhận các nguyên nhân gây sai số và biết cách khử mất các nguyên nhân gây sai số đó.

Nội dung bao gồm:
Chương 1 : Những khái niệm về đo lường
Chương 2 : Đo nhiệt độ
Chương 3 : Đo áp suất và chân không
Chương 4 : Đo lưu lượng môi chất
Chương 5 : Đo mức cao môi chất
Chương 6 : Phân tích chất thành phần trong hỗn hợp
Chương 7 : Đo độ ẩm

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download Tài liệu : PDF