Download Giáo Trình Động Cơ Đốt Trong – ĐHNL ebook PDF

Download Giáo Trình Động Cơ Đốt Trong – ĐHNL ebook PDF

Giáo Trình Động Cơ Đốt Trong – ĐHNL
Tác giá: PGS.TS. Phan Hòa
Số trang: 159 Trang

Động cơ đốt trong đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế, là nguồn động lực cho các phương tiện vận tải
như ôtô, máy kéo, tàu hỏa, máy bay, tàu thủy và các máy công tác khác như máy phát điện, máy bơm nước.

Giáo trình động cơ đốt trong trình bày những kiến thức cơ bản về các khái niệm, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong và ảnh hưởng của khí xả đến với môi trường. Đây là giáo trình phục vụ cho sinh viên các chuyên ngành Cơ khí, ngoài ra còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF