Tìm kiếm tài liệu

Download Giáo Trình Kỹ Thuật Thủy Khí – ĐHNN ebook PDF

Giáo Trình Kỹ Thuật Thủy Khí – ĐHNN
Tác giả: Pgs.Ts.Hoàng Đức Liên
Số trang: 276 Trang

Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí nông nghiệp của các trường đại học kỹ thuật, PGS. TS. Hoàng Đức Liên đã biên soạn cuốn giáo trình “KỸ THUẬT THỦY KHÍ”. Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, đề cập những nội dung cơ bản trong tâm của môn học: Cơ học chất lỏng dại cương, Máy thủy khí. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho tất cả giáo viên và sinh viên đang giảng dạy và học tập những môn học có liên quan tới kỹ thuật thủy khí

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF