Download Giáo Trình Môn Học Nguyên Lý Máy – ĐHCN Ebook PDF

Giáo Trình Môn Học Nguyên Lý Máy – ĐHCN
Tác giả: Diệp Bảo Trì
Số trang: 116 Trang

Chương 1: Cấu taọ cơ cấu
I. Khái niệm cơ bản.
II. Bậc tự do của cơ cấu.
III. Nhóm tĩnh định.
Chương 2: Động học cơ cấu
I. Đại cương.
II. Phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp giải tích.
III. Phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp đồ thị.
IV. Phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp họa đồ vector.
Chương 3: Phân tích lực cơ cấu
I. Phân loại lực.
II. Điều kiện tĩnh định.
III. Xác định áp lực khớp động.
IV. Tính lực trên khâu dẫn.
Chương 4: Ma sát
I. Đại cương.
II. Ma sát trên khớp tịnh tiến (ma sát trượt khô).
III. Ma sát trên khớp quay (ma sát trượt khô).
IV. Ma sát trên khớp cao (ma sat lăn).
V. Ma sát trên dây dẻo (dây đai).
Chương 5: Cân bằng máy
I. Đại cương.
II. Cân bằng vật quay.
III. Cân bằng cơ cấu (cân bằng máy trên móng).
Chương 6: Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy
I. Đại cương.
II. Phương trình chuyển động máy.
III. Chuyển động thực của máy.
IV. Làm đều chuyển động máy.
V. Tiết chế chuyển động máy.
Chương 7: Hiệu suất
I. Định nghĩa.
II. Hiệu suất của chuỗi động.
Chương 8: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
I. Đại cương.
II. Cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể.
III. Đặc điểm động học cơ cấu 4 khâu bản lề.
IV. Đặc điểm động học cơ cấu biến thể.
Chương 9: Cơ cấu cam
I. Đại cương.
II. Phân tích động học cơ cấu cam.
III. Phân tích lực cơ cấu cam.
IV. Tổng hợp cơ cấu cam.
Chương 10: Cơ cấu bánh răng phẳng
I. Đaị cương.
II. Chứng minh đường thân khai phù hợp với định lý cơ bản về ăn khớp.
III. Đặc điểm của bánh răng thân khai.
IV. Khái niệm về biên dạng thân khai.
V. Bánh răng tiêu chuẩn và bánh răng dịch dao.
VI. Các chế độ ăn khớp của bánh răng thân khai.
VII. Bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng.
Chương 11: Cơ cấu bánh răng không gian
I. Bánh răng trụ chéo.
II. Cơ cấu trục vít – bánh vít.
III. Cơ cấu bánh răng nón.
Chương 12: Hệ thống bánh răng
I. Đại cương.
II. Phân tích động học hệ thống bánh răng thân khai.
Chương 13: Cơ cấu đặc biệt
I. Khớp Các – đăng (Universal joint).
II. Cơ cấu Malt (Geneva mechanism).
III. Cơ cấu bánh cóc (Ratchet mechanism).

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Tài liệu : PDF