Download Giáo trình nguyên lý cắt kim loại – ĐHCN ebook PDF

Giáo trình nguyên lý cắt kim loại – ĐHCN
Tác giả: Ths.Nguyễn Thị Niên
Số trang: 105 Trang

Lời mở đầu Những khái niệm cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại
Chương 1. Thông số hình học phần cắt của dao
Chương 2. Vật liệu làm dao
Chương 3. Cơ sở vật lý của quá trình cắt
Chương 4. Gia công tiện
Chương 5. Gia công lỗ
Chương 6. Gia công phay
Chương 7. Gia công ren
Chương 8. Gia công truốt
Chương 9. Gia công răng
Chương 10. Mài Tài liệu tham khảo

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF