Tải Giáo trình Pascal

Tải Giáo trình Pascal

Giáo trình Pascal

Pascal là ngôn ngữ lập trình cấp cao có lịch sử khá lâu đời, được đặt tên theo nhà toán học và triết học Blaise Pascal. Ngôn ngữ này được sử dụng cho các công việc lập trình có cấu trúc, sử dụng các câu lệnh và cho đến nay, Pascal đã phát triển qua nhiều phiên bản và ngày càng được hoàn thiện hơn để phục vụ cho nhu cầu lập trình cũng ngày càng cao hơn. Pascal là ngôn ngữ dễ học và dễ đọc, trở thành môn học trong chương trình học của nhiều quốc gia khác nhau.

Pascal gồm các phần tử cơ bản như bộ ký tự 26 chữ Latin, bộ chữ số thập phân, ký tự gạch nối dưới, ký hiệu toán học; bộ từ khóa chung, tư khóa khai báo, từ khóa lệnh, từ khóa điều khiển; các tên chuẩn, tên được định sẵn trong chương trình; các danh hiệu tự đặt. Một chương trình Pascal có các thành phần chính như: phần tiêu đề, phần khai báo dữ liệu, khai báo chương trình con. Pascal có các kiểu dữ liệu kiểu đơn giản, kiểu có cấu trúc và kiểu chỉ điểm và không phân biệt chữ hoa với chữ thường, có thể đọc dưới dạng văn xuôi dễ dàng.Bên cạnh đó thì tài liệu giáo trình lập trình web cũng được nhiều người quan tâm với các nội dung kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực lập trình website, đối với những người đang có ý định theo nghề thiết kế website thì giáo trình lập trình web là cuốn cẩm nang mà các bạn nên tìm hiểu.

Phần chính của mọi chương trình Pascal là các khối lệnh, được ngăn cách bằng dấu chấm phảy. Ngôn ngữ này hỗ trợ cho lập trình có cấu trúc và lập trình hướng đối tượng, là nền tảng để viết nhiều loại ứng dụng khác nhau. Các thủ tục và hàm trong Pascal phân theo nhiều cấp khác nhau, biến và hằng được gán theo kiểu dữ liệu của chúng. Tính cấu trúc trong lập trình Pascal được thể hiện ở chỗ các dữ liệu, mệnh lệnh và chương trình đều được cấu trúc hóa.

Câu lệnh trong Pascal được chia thành câu lệnh đơn giản và câu lệnh có cấu trúc, có nhiệm vụ xác định các công việc máy tính cần xử lý nhằm hỗ trợ cho việc mô tả và khai báo các dữ liệu. Biến và các phát biểu gán phản ánh cách thức hoạt động của máy tính ở việc lưu trữ các giá trị khác nhau vào một ô nhớ tại các thời điểm khác nhau. Tùy theo quốc gia sử dụng mà Pascal cũng được mở rộng theo các trình biên dịch khác nhau như ISO PASCAL ở châu Âu, ANSI PASCAL của châu Mỹ, IBM PASCAL của hãng Microsoft…

Nội dung tài liệu như sau:
BÀI 1: Giới Thiệu Chương Trình PASCAL
KIẾN THỨC YÊU CẦU
– Hiểu được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ Pascal.
– Biết cách cài đặt Pascal từ đĩa CD.
– Biết cách sử dụng Pascal 7.0.
– Biết tạo, lưu và mở tập tin chương trình.
– Biết biên dịch và thực thi chương trình.
I: Khái niệm
– Ngôn ngữ lập trình (programming language): Là một hệ thống các kí hiệu tuân theo các quy ước về ngữ pháp và ngữ nghĩa, dùng để xây dựng các chương trình cho máy tính.
– Ngữ pháp (syntax): Quy ước về quan hệ giữa các ký hiệu. Ví dụ trong ngôn ngữ Pascal: các ký hiệu Begin, end phải đi thành từng cặp, sau if sẽ là một biểu thức điều kiện, sau đó là kí hiệu Then.
– Ngữ nghĩa (sematics): Quy ước về ý nghĩa của kí hiệu. Ví dụ trong ngôn ngữ Pascal: dấu + biểu thị cho phép cộng, dấu – biểu thị cho dấu trừ …Phát biều if …then … có nghĩa lànếu … thì làm …”.
– Chương trình (program): Là một tập hợp các mô tả, các phát biểu, nằm trong một hệ thống quy ước về ý nghĩa và thứ tự thực hiện, nhằm điều khiển máy tính làm việc.
– Lập trình (to program): Làm ra chương trình, viết ra chương trình, còn gọi là “thảo chương”.
II:  Cài đặt chương trình
1/ Cài đặt chương trình từ đĩa CD chứa chương trình Turbo Pascal
– Cho đĩa CD có chứa Turbo Pascal 7.0 (TP7.0) vào ổ đĩa CD.
– Vào cửa sổ My Computer hay Explore.
– Nhấp phảI chuột trên hình đĩa CD, chọn Open trong menu hiện ra.
– Nhấp phảI chuột trên thư mục TP7.0, chọn Open trong menu hiện ra, hoặc nhấp đúp nút trái chuột vào thư mục TP7.0. Chúng ta sẽ thấy hình như sau:

Giới thiệu về Pascal
Hình H1: Cửa sổ chứa các thư mục và các tập tin trong thư mục TP7.0
– Nhấp đúp vào mục INSTALL, bạn thấy hộp thoại hiện ra như hình H2.

Giới thiệu về Pascal
Hình H2
– Nhấp nút Run Program. Bạn sẽ thấy hộp thoạI thông báo, trong hộp thoạI này, bạn nhấn phím Enter để tiếp tục cài đặt, nếu không thích, bạn nhấn phím ESC để thoát.

Hướng dẫn cài đặt Pascal
   Hình H3 Cửa sồ thông báo cài đặt Turbo Pascal
– Nhấn phím Enter để tiếp tục cài đặt, sẽ có hộp thoạI hiện ra vớI tên ổ đĩa mặc nhiên là tên ổ đĩa CD của máy đang chứa đĩa cài đặt, bạn giữ tên ổ đĩa mặc nhiên này, máy của bạn có thể là tên khác, chúng ta sẽ có hình như sau:

Hướng dẫn cài đặt Turbo Pascal
     Hình H4 nhập vào tên ổ đĩa chứa Turbo Pascal
– Nhấn phím Enter, các em sẽ thấy hộp thoạI hiện ra như hình H5.

Hướng dẫn cài đặt Turbo Pascal
     Hình H5 Nhập vào đường dẫn chứa các tập tin của Turbo Pascal 7.0
– Bạn giữ nguyên đường dẫn mặc nhiên này, máy bạn có thể khác, tuỳ theo đường dẫn của ổ đĩa CD chứa chương trình.
– Nhấn phím Enter, bạn sẽ thấy hộp thoạI hiện ra như hình H6

Hướng dẫn cài đặt Turbo Pascal
  Hình H6 Chọn Install lên ổ đĩa cứng hay đĩa mềm

Mục lục
Bài 1 – Giới thiệu chương trình Pascal
Bài 2 – Cấu trúc chương trình Pascal
Bài 3 – Kiểu dữ liệu cơ sở
Bài 4 – Câu lệnh đơn

Download tài liệu:PDF