Tải Giáo trình PLC

Giáo trình PLC

Giáo trình PLC là tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản nhất về bộ môn điều khiển tự động – Programmable Logic Control. PLC còn gọi là thiết bị điều khiển lập trình, được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp đề điều khiển các tiến trình xử lý mạng có tính lặp đi lặp lại, được ví như là con tim của hệ thống điều khiển.

Giáo trình PLC gồm các nội dung cơ bản: Lý thuyết cơ sở giới thiệu tổng quan về PLC, một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển, lý luận chung về điều khiển logic lập trình PLC, các bộ điều khiển, các phần mềm lập trình PLC cũng với bảng lệnh của phần mềm.

Giáo trình PLC trình bày theo từng mục được chia theo nội dung cụ thể, gồm các hình ảnh minh họa kèm theo các ứng dụng cho lập trình PLC. Người học sẽ nắm được những kiến thức đầy đủ về lập trình PLC để áp dụng vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Để mô phỏng thiết bị điều khiển lập trình (PLC) bạn hãy sử dụng công cụ S7 200 Simulator với giao diện đồ họa đơn giản cùng các thuật toán điều khiển logic một cách linh hoạt. Bên cạnh đó S7 200 Simulator còn giúp bạn kiểm tra và chỉnh sửa một chương trình cụ thể.

Download tài liệu:PDF