Download Giáo Trình Robocon ebook PDF

Giáo Trình Robocon
Nhiều Tác Giả
Số trang: 70 Trang

Chia sẻ kiến thức tổng quan về Robot và các bước chế tạo Robot để tham gia cuộc thi Robocon. Trích từ giáo trình
Robocon của DKS GROUP.

Bài này sẽ giới thiệu cho các bạn một cách tổng quan về robot và các modul của robot cũng như một số kinh nghiệm khi làm robocon.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF