Tải Giáo trình thiết kế web

Giáo trình thiết kế web

Giáo trình thiết kế web là tài liệu thiết kế web site, cung cấp các thông tin cần thiết để thiết kế web bằng ngôn ngữ HTML, tài liệu hướng dẫn đầy đủ các thông tin về cách thiết kế website, tự tạo một trang web tĩnh đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất

Giáo trình thiết kế web cung cấp những cú pháp, câu lệnh để tạo nên một trang web, đây là tài liệu giúp ích khá nhiều cho các giáo viên và sinh viên trong việc giảng dạy và học tập, nhờ cuốn giáo trình này sinh viên có thể tự tìm hiểu để nắm rõ hơn cách tạo trang web bằng ngôn ngữ html

Giáo trình thiết kế web trình bày rõ ràng việc sử dụng chương trình MS Frontpage để soạn thảo ngôn ngữ html, đây là dạng ngôn ngữ cơ bản nhất trong lập trình, là nền tảng cho những ngôn ngữ lập trình sau này.

Giáo trình thiết kế web html là cuốn tài liệu hữu ích dành cho các bạn yêu công nghệ thông tin đang có dự định học lập trình web.
Sau khi học xong cuốn tài liệu này,các bạn sẽ:
– Hiểu được các thẻ,thành phần cơ bản của website.
– Tự mình code những dòng code bằng việc học lập trình web với html để làm web tĩnh.
– Tạo cho mình một thói quen để làm quen với việc lập trình web.
– Có thể tự ý sửa giao diện web html cho website của mình.
– Tiết kiệm được một số tiền khá lớn khi đi học ở các trung tâm dạy lập trình web với html.
– Được hướng dẫn thế nào để tạo được một website chất lượng bằng ngôn ngữ html.
– Làm quen với các công cụ lập trình web như Dreamweaver, Sublime Text, Notepad++, PHP Designer….
– Flash -Photoshop, Adobe illustrator, Core Draw…

Giáo trình thiết kế web bao gồm:
Phần I. Giới thiệu ngôn ngữ HTML
I. Các liệu
II. Các thẻ định dạng khối
III. Các thẻ định dạng danh sách
IV. Các thẻ định dạng ký tự
V. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh
VI. Các thẻ định dạng bảng biểu
VII. Form
Phần II. Thiết kế web sử dụng MS Frontpage
I. Các thao tác cơ bản
II. Thực hành
III. Đăng kí website miễn phí trên internet
IV. Thiết kế một số website mẫu

Download tài liệu:PDF