Download giáo trình Thủy Khí Kỹ Thuật Ứng Dụng – ĐHĐN ebook PDF

Thủy Khí Kỹ Thuật Ứng Dụng – ĐHĐN
Tác giả: Huỳnh Văn Hoàng
Số trang: 109 Trang

Thủy khí kỹ thuật ứng dụng nghiên cứu các qui luật cân bằng và chuyển động của dòng chất lỏng, nghiên cứu lực tác dụng của chất lỏng lên vật ngập trong chất lỏng tĩnh hay chuyển động và nghiên cứu ứng dụng các kết quả trên vào sản xuất và đời sống.

 

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF