Download Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 1 ( PDF+Bài Tập+CD)

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 1 ( PDF+Bài Tập+CD)

Nhiều tác giả

Tài liệu “Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 1” Kèm Đĩa CD) là bộ giáo trình được biên soạn dành riêng cho người Việt học Tiếng Hàn, có song ngữ Việt – Hàn, trình bày khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ.

Tài liệu “Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 1” được xây dựng với 15 bài khóa và phần bảng chữ cái.
– 15 bài khóa gồm: Giới thiệu bản thân, Trường học, Sinh hoạt hàng ngày, Gia đình, Mua sắm, Thời tiết,…
– Trong mỗi bài học, nội dung học được chia ra thành các phần như: luyện từ vựng, ngữ  pháp cơ bản, luyện kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, luyện phát âm, tìm hiểu văn hóa. Sau mỗi bài đều có bảng từ mới xuất hiện trong bài học.
– Phần phụ lục cuối sách tham khảo tiếng Hàn này gồm: Nội dung phần nghe, Đáp án, và bảng từ vựng

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu PDF + Bài Tập + CD – Mua sách tại Tiki

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp gồm có 6 cuốn theo các cấp độ : Sơ Cấp 1 (quyển 1). Sau đó lần lượt là Sơ Cấp 2 (quyển 2), Trung Cấp 1 (quyển 3), Trung Cấp 2 (quyển 4). Cuối cùng là Cao cấp 1 (quyển 5)Cao cấp 2 (quyển 6). Hầu hết các trung tâm dạy tiếng Hàn trong nước đều sử dụng giáo trình này làm giáo trình trọng điểm.