Download Giáo Trình Tin Học Chuyên Ngành Cơ Học & Biến Dạng Cán Kim Loại ebook PDF

Giáo Trình Tin Học Chuyên Ngành Cơ Học & Biến Dạng Cán Kim Loại
Tác giả: Ths.Phạm Văn Côi
Số trang: 172 Trang

Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính: Phần mềm công nghệ cán hình trên máy cán hình cỡ nhỏ liên tục và chương trình ứng dụng công nghệ cán tấm. Để hiểu rõ cả hai phần mềm ứng dụng này sinh viên phải tham khảo giáo trình để biết được cơ sở lý thuyết tin học công nghệ cán hình và tấm, thuật toán, chương trình và một số kết quả tính toán. Ngoài ra, giáo trình còn giới thiệu tổng quát một vấn đề mà nhiều cán bộ sinh viên trong ngành quan tâm đó là tối ưu công nghệ cán tấm nguội liên tục.

Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết tin học công nghệ cán hình và tấm
Chương 1: Cơ sở lý thuyết tin học công nghệ cán hình
Chương 2: Tính kéo căng và ảnh hưởng của kéo căng
Chương 3: Cơ sở thuật toán công nghệ cán tấm
Phần thứ hai: Thuật toán – Chương trình và kết quả tính toán
Chương 1: Thuật toán và chương trình công nghệ cán hình
Chương 2: Thuật toán tính công nghệ cán tấm
Chương 3: Vài nét về phần mềm công nghệ cán hình chạy trong Microsoft Visual C++ 6.0 trên nền Windows

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF