Tải Giáo trình - Trang bị thủy khí trên ô tô

Tải Giáo trình – Trang bị thủy khí trên ô tô

Giáo trình – Trang bị thủy khí trên ô tô – Trường CĐCN Việt Đức

Để truyền cơ năng từ bộ phận dẫn động đến cơ cấu chấp hành, ngoài cách dùng các loại truyền động điện, cơ khí, điện – khí nén  người ta còn dùng truyền động thủy lực. Có hai loại truyền động thủy lực là truyền động thủy động và truyền động thể tích. Khác với truyền động thủy động, truyền động thể tích dựa và tính không nén (khó nén) của dòng chất lỏng (dầu cao áp) để truyền áp năng, do đó có thể truyền được xa mà ít tổn thất năng lượng.

Danh sách chương:
Chương 1: Máy Thủy Lực Thể Tích
1.1 Những vấn đề chung về máy thủy lực thể tích
1.2. Bơm bánh răng
1.3. Bơm cánh gạt
1.4 Bơm piston rôto hướng kính
1.5. Bơm piston rôto hướng trục.
1.6. Xy lanh thủy lực

Chương 2: Cơ Cấu Điều Khiển Và Các Phân Tử Trung Gian Trong Truyền Động Thể Tích
2.1. Cơ cấu phân phối
2.2. Cơ cấu tiết lưu
2.3. Các loại van
2.4. Ký hiệu của các phần tử thủy lực

Chương 3: Máy Cánh Dãn Và Truyền Động Thủy Động
3.1. Khái quát chung
3.2. Ly hợp thủy lực
3.3. Biến mô thủy lực

Chương 4: Truyền Động Thủy Cơ
4.1. Đặt vấn đề
4.2. Sơ đồ hệ thống truyền động thủy cơ
4.3. Phương pháp xây dựng đặc tính kéo của ô tô có truyền động thủy cơ.

Download tài liệu:PDF