Download Giáo Trình Tự Động Hóa Quá Trình Nhiệt – ĐHĐN ebook PDF

Download Giáo Trình Tự Động Hóa Quá Trình Nhiệt – ĐHĐN ebook PDF

Giáo Trình Tự Động Hóa Quá Trình Nhiệt – ĐHĐN
Tác giả: Hoàng Dương Hùng
Số trang: 191 Trang

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Phần 1
Chương 1 : một số định nghĩa và khái niệm cơ bản
Chương 2: tính chất của đối tượng điều chỉnh và xây dựng phương trình động học của nó
Chương 3: tính chất của các bộ điều chỉnh và cách xây dựng phương trình động học củ chúng
Chương 4: các khâu tiêu biểu của hệ thống điều chỉnh tự động và các đặc tính động của chúng
Chương 5: các đặc tính động của hệ thống tự động
Chương 6: tính ổn định của hệ thống tự động
Chương 7: tính toán hệ thống tự động

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Phần 2
Chương 1 : những vấn đề chung
Chương 2: các bộ điều chỉnh tác động trực tiếp
Chương 3: các bộ điều chỉnh tác động gián tiếp
Chương 4: ứng dụng vi xử lý trong điều khiển tự động

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Phần 3
Chương 1: một số hệ thống tự động lò có bao hơi :
Chương 2: một số hệ thống điều chỉnh thiết bị phụ trong phân xưởng tuốc bin
Chương 3: tự động hoá hệ thống lạnh

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF