Download Giáo trình tự học Tiếng Hàn cho mọi người – Phần nâng cao Ebook PDF

Giáo trình tự học Tiếng Hàn cho mọi người – Phần nâng cao
Nhiều tác giả

Giới thiệu về nội dung cuốn sách “Giáo trình tự học Tiếng Hàn cho mọi người – Phần nâng cao”:

Cuốn sách “Giáo trình tự học Tiếng Hàn cho mọi người – Phần nâng cao” đáp ứng được hai tiêu chí giáo dục và giải trí, phản ảnh ngữ âm và ngữ pháp của Tiếng Hàn Quốc, giới thiệu các khía cạnh văn hoá của con người Hàn Quốc một cách tự nhiên và chân thật, bạn có thể tự học một mình mà không có sự giúp đỡ của giáo viên hoặc lệ thuộc vào môi trường lớp học.

Bố cục một bài học bao gồm phần từ vựng, phần phát âm, phần bài khoá chính, phần ngữ pháp và phần bài tập thực hành, cung cấp cho bạn học chi tiết tổng quát về ngữ nghĩa của các từ giúp bạn hiểu sâu hơn.

Cuốn sách “Giáo trình tự học Tiếng Hàn cho mọi người – Phần nâng cao” này có phần danh mục từ vựng và tham chiếu ngữ pháp với con số theo sau mỗi từ vựng cho biết thứ tự bài học mà từ vựng đó xuất hiện.

Với nội dung phong phú, bố cục mạch lạc, dễ hiểu, cuốn sách “Giáo trình tự học Tiếng Hàn cho mọi người – Phần nâng cao” là công cụ học tập Tiếng Hàn tốt nhất cho bạn.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm :
Giáo Trình Tự Học Tiếng Hàn Cho Mọi Người – Phần Sơ Cấp
Giáo trình tự học Tiếng Hàn cho mọi người – Phần trung cấp